ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪRA

Jei elektros įvado galia viršija 30 kW – yra būtina skirti asmenį, atsakingą už jo priežiūrą, todėl mūsų darbuotojai pasirūpins tuom ir užtikrins Jūsų saugumą. Elektros ūkio priežiūros metu atliekami darbai:
 • Teikiamios rekomendacijos ir pasiūlymai elektros instaliacijos tobulinimui ir elektros suvartojimo mažinimui;
 • Šalinami elektros instaliacijos gedimai, avarijos;
 • Organizuojami ir atliekame izoliacijos ir įžeminimų varžų matavimai, taip užtikrinant patikimą elektros įrenginių veikimą pagal Taisyklių, EĮĮT reikalavimus, darbuotojų saugą ir sveikatą;
 • Vykdomi žaibosaugos įrenginių apžiūros ir patikros;
 • Rengiami veikiančių elektros įrenginių profilaktinių bandymų, techninių apžiūrų grafikai;
 • Organizuojami ir vykdomi elektros įrenginių techninę priežiūra;
 • Organizuojami ir vykdomi elektros įrenginių remonto, montavimo, derinimo ir bandymų darbai;
 • Nurašomi ir deklaruojami el. skaitiklių parodymai;
 • Rengiami įsakymai, sąrašai ir potvarkiai;
 • Sudaromi atsakomybės ribų aktai;
 • Braižomos elektros tinklų schemos;
 • Užtikrinami apsaugos nuo elektros poveikio priemonių parinkimas ir jų bandymai;
 • Termoviziniai tyrimai.
Visuomet užtikriname klientams saugia ir laiku atliekamą elektros ūkio priežiūrą. Tokiu būdu sutaupome laiką, pinigus ir sveikatą.