STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Statinio statybos priežiūra būtina nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Esame pasiruošę kontroliuoti, prižiūrėti ir užtikrinti, kad Jūsų statinys būtų statomas pagal statinio projektą ar atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statybos techninės priežiuros metu:

  • Atliekame bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuojame specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą;
  • Tikriname atliktų statybos darbų kokybę, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • Informuojame statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie atitinka arba neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • Kontroliuojame statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę;
  • Kartu su rangovu rengiame dokumentus statinio statybos užbaigimui įteisinti.

 

Dėl papildomos informacijos, darbų apimčių ir paslaugų įkainių susisiekite su mumis telefonu: +370 608 35608.